Ukončení lékařské praxe

Vážení rodiče, vážení pacienti !

Lékařskou praxi jsem ukončil, jak jsem vás již informoval, 31.12.2022. Praxe zanikla, bohužel, bez náhrady. Za uplynulých skoro 5 měsíců jsem předal skoro celou kartotéku pacientů nově registrujícím lékařům. Zbývalo malé portfolio pacientů, které jsem musel předat na Krajský úřad JMK. T.č. se veškerá nevyžádaná zdravotní dokumentace nachází v depozitáři na krajském úřadě.

Postup při vyzvednutí zdravotní dokumentace

Zdravotní dokumentaci nemůže předat, dle vyhlášky, krajský úřad do rukou pacientovi, resp. rodiči.
Dokumentaci si musí vyžádat nově registrující lékař. Na webu JMK je formulář pro vyžádání této zdravotní dokumentace. Ten můžete vytisknout a předat lékaři. Je možné, že si ho lékař vytiskne sám / ? / . Vyžádání je možné poštou nebo mailem. Krajský úřad preferuje mail. V mailu bude žádost o vydání dokumentace, resp. její scan . Přílohou musí být scan registračního formuláře, který vystavil nově registrující lékař a který je podepsaný zákonným zástupcem nezletilého pacienta. Následně pošle krajský úřad zdravotní dokumentaci nově registrujícímu lékaři doporučenou poštou. JMK doporučuje tento model vyžádání dokumentace, osobní návštěva úřadu je prakticky zbytečná.

Přeji všem dětem, dospívajícím i jejím rodičům co nejvíce zdravých dní, v běžném životě co nejvíce vnitřní spokojenosti a životní pohody.
S úctou
Jiří Dufka